Вихователь-методист 

Черній Лариса Євгенівна

 

DSC_0141.JPG

 

 

 

 

Педагогічний стаж: 26 років

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

 

Пріорітетні напрямки роботи методичного кабінету

 

·         Гуманізація педагогічного процесу на основі орієнтованої моделі виховання і навчання

·         Впровадження передових   педагогічних ідей, розробок, новітніх і психологічних технологій

·         Охорона життя та здоров’я дітей, удосконалення форм, змісту і методів фізкультурно-оздоровчої роботи

·         Орієнтування та становлення життєвої компетентності відповідно до віку дітей

·         Забезпечення соціально-педагогічного патронату

 

           Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

            Методична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу. Одним із основних напрямків освітнього процесу в нашому закладі є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на формування здоров'язберігаючої компетенції, підвищення опорності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі.

 

Пріорітетні напрямки роботи

Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 «Ромашка» на 2019-2020 навчальний рік  

  1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемною темою «Розвиток компетентнісно-орієнтованої освіти з дошкільного віку шляхом формування інноваційного освітнього середовища життєвої компетентності гуманної взаємодії з природним довкіллям»
  2. Забезпечення ефективного формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення сучасного розвивального середовища.
  3. Створення розвивального інклюзивного простору, який сприятиме всебічному розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкульної освіти
  4. Формування у дошкільників ціннісного ставлення до свого здоров’я, як основа розвитку базових якостей успішної особистості.
  5. Покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

 

 

 

 

 

1.