Вихователь-методист 

Черній Лариса Євгенівна

 

DSC_0141.JPG

 

 

 

 

Педагогічний стаж: 26 років

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

 

Пріорітетні напрямки роботи методичного кабінету

 

·         Гуманізація педагогічного процесу на основі орієнтованої моделі виховання і навчання

·         Впровадження передових   педагогічних ідей, розробок, новітніх і психологічних технологій

·         Охорона життя та здоров’я дітей, удосконалення форм, змісту і методів фізкультурно-оздоровчої роботи

·         Орієнтування та становлення життєвої компетентності відповідно до віку дітей

·         Забезпечення соціально-педагогічного патронату

 

           Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.
Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

            Методична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу. Одним із основних напрямків освітнього процесу в нашому закладі є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на формування здоров'язберігаючої компетенції, підвищення опорності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі.

 

 

Пріорітетні напрямки роботи

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №1 «Ромашка» на 2016-2017 навчальний рік

 

  1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемною темою «Розвиток компетентністно-орієнтованої освіти з дошкільного віку шляхом формування інноваційного освітнього середовища життєвої компетентності гуманної взаємодії з природним довкіллям»
  2. Продовжити роботу над темою «Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично налаштованої особистості засобами музейної педагогіки»
  3. Формування у вихованців навичок спілкуваня і ефективної взаємодії з іншими дітьми дорослими людьми шляхом прилучення їх до національних цінностей українського народу
  4. Економічне виховання дітей дошкільного віку шляхом прилучення їх до трудової діяльності

5.  Збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки шляхом розроблення та впровадження в умовах ДНЗ здоров'язбережувальних таздоров'яформувальних технологій

         6. Покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

 

 

 

 

1.