Головна » 2014 » Червень » 23 » Звіт завідувача
10:15
Звіт завідувача

                                             Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 «Ромашка» щодо  реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти

                             Клімчук Лариси Мелетіївни

         На виконання наказу Міністерства і науки України №178 від 23.03.2005 року  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» 10 червня 2014 року у дошкільному навчальному закладі №1 «Ромашка» відбувся звіт керівника закладу Клімчук Лариси Мелетіївни щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти

        Острозький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Ромашка» - заклад фізкультурно-оздоровчого напрямку, здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

        Мета закладу - формування всебічно-розвиненої, фізично досконалої людини, зміцнення її здоров'я уже з раннього віку, ефективне використання здоров'язберігаючих технологій в умовах дошкільної освіти, формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній його сферах.

       Робота закладу спрямована на виконання заходів Програми розвитку дошкільної освіти м.Острога на 2011-2017 роки.

       У закладі функціонує 7 вікових груп, з яких 1 група раннього віку, 5 - садових, 1 - різновікова. 6 вікових груп розміщені в основному корпусі закладу, який знаходиться за адресою вул. Ревкомівська,14.

       З метою запровадження альтернативної форми дошкільної освіти, наданням батькам дітей, які не відвідують дошкільний заклад, кваліфікованих консультацій організована робота консультативного центру та соціально-педагогічного патронату. Це дало можливість 100% охопити дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

       Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 17 педагогів: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 2 музичних керівники, інструктор з фізичної культури, 12 вихователів. З них мають неповну вищу освіту - 5 чол.

 • повну вищу освіту - 12чол.
 • вищу кваліфікаційну категорію - 5чол.
 • першу кваліфікаційну категорію -1 чол.
 • другу кваліфікаційну категорію -2 чол.
 • педагогічні звання «вихователь-методист» - 2 чол.

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013-2014 навчальному році спрямовувалась на підвищення професійного рівня педагогів.  

           Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів.       

            Впродовж року проводились різноманітні форми роботи згідно тем, націлених на реалізацію річних завдань та запитів вихователів, аналізувалась і обговорювалась література з обраної теми, намічалися напрямки роботи та її цілі. При організації методичної роботи приділялась увага різним сторонам розвитку дітей дошкільного віку та керівництва їхньою діяльністю з боку педагогів.

           Методична робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу. Одним із основних напрямків освітнього процесу в нашому закладі є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на формування здоров'язберігаючої компетенції, підвищення опорності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі.

          Для реалізації плану фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі створено певні умови. Наявні:

 • спортивна зала для проведення фізкультурних занять, розваг, свят;
 • спортивний майданчик;
 • медичний кабінет, устаткований фізіоапаратурою;
 • розроблено маршрут екологічної стежини з куточками лісу, саду, лікарських рослин, водойми, городу;
 • спортивні осередки у групових блоках.

            У результаті спільної діяльності працівників дошкільного навчального закладу, медичного персоналу, батьків напрацьовано досвід по оздоровленню дітей, їх фізичного вдосконалення в процесі активної рухової діяльності.

Пріорітетні напрямки роботи – організаційно-педагогічний, розвивальний, освітньо-виховний – спрямовані на реалізацію таких завдань:

 1. Вивчення та впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
 2. Продовження роботи над проблемною темою: «Формування конкурентоспроможної особистості з дошкільного віку в процесі навчання і виховання шляхом упровадження   інноваційних технологій і методик».
 3. Продовження роботи з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;
 4. Створення здоров’язбережувального освітнього простору  шляхом формування в дошкільнят екологічної вихованості, становлення екологічного світогляду, гуманної взаємодії з природним довкіллям.    
 5. Підвищення якості дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
 6. Виконання Програми розвитку дошкільної освіти м. Острога на 2011-2017 роки
 7. Покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

Згідно Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних документів формується зміст роботи дошкільного закладу. Виконання пріоритетних завдань вирішуються через різні форми роботи за напрямками:

 • створення умов для навчання та виховання дітей в дошкільному навчальному закладі;
 • підвищення рівня професійної майстерності педагогів;
 • діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;
 • консультативна робота з батьками, педагогами.

Найбільш дієвими виявилися такі форми методичної роботи::

 • педагогічні ради;
 • методичне об'єднання;
 • семінари;
 • семінари-практикуми;
 • «круглі столи»;
 • тренінги;
 • педагогічні години;
 • консультації;
 • колективні перегляди.

           Велика увага у дошкільному навчальному закладі приділяєтья повноцінному фізичному розвитку  дітей. У закладі  працює фізінструктор Демчук І.П. , використовуються різноманітні форми роботи з дітьми:

 • ранкова та гігієнічна гімнастика;
 • заняття з фізкультури;
 • фізкультхвилинки;
 • фізкультурні розваги (щомісяця);
 • фізкультурні свята (1 раз в квартал);
 • спортивні ігри та змагання;
 • загартовуючі процедури, тощо.

            Аналізуючи та порівнюючи стан фізичної готовності дітей старших вікових груп 2012-2013авчальний рік та 2013-2014 навчальний рік слід сказати, збільшилась кількість дітей з високим рівнем фізичної підготовленості.

            У травні 2014 року проведено «Веселі старти» з нагоди Дня захисту дітей. Змагалися вихованці середніх груп дошкільних навчальних закладів міста.  Інструктором з фізкультури Демчук І.П. вдало підібрано естафети, які подобались учасникам та повністю задовільняли потребу у руховій активності дітей.

           З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, популяризації здорового способу життя  у дошкільному навчальному закладі з 25.11.2013 по 28.11.2013 у рамках проведення Тижня здоров’я відбувся фестиваль «Гармонія руху».  Починаючи з 2012 року фестиваль «Гармонія руху» проводиться щорічно.

         Програма фестивалю включала різноманітні форми організації життєдіяльності дітей фізкультурно-оздоровчого, валеологічного, художньо-естетичного спрямування з активним використанням рухів і музики у фізичних вправах, рухливих іграх, танцях тощо.

          Впродовж року велика увага приділялася питанням безпеки життєдіяльності дітей.  З метою попередження надзвичайних ситуацій, загострення уваги на необхідності дотримання основ безпеки життєдіяльності з  18.11.2013 по 22.11.2013  та з 21.04.2014 по 30.04.2014 пройшли Тижні безпеки дитини.

Робота з безпеки життєдіяльності планувалася за такими розділами:

 • пожежна безпека;
 • дитина на вулицях міста;
 • дитина та природа;
 • особиста безпека дитини;
 • небезпечні предмети в руках дитини;
 • здоров’я дитини, емоції та конфлікти;
 • цивільна оборона та надзвичайні ситуації.

 

           Результатом засвоєного дітьми матеріалу стали чіткі знання та навички з різних видів безпеки життєдіяльності. Аналіз показав, що у 95 % дітей старшого дошкільного віку є навички користування побутовими електроприладами. Усі діти старшого та середнього дошкільного віку знають номери  телефонів екстрених служб, уміють користуватися ними у випадку необхідності. Мають чіткі навички безпечної поведінки в природному середовищі, дотримуються правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами, уміють елементарно піклуватися про власне здоров’я, знаходити вихід з конфліктних ситуацій, чітко знають своє прізвище та домашню адресу.

            Згідно виконання заходів міської  Програми розвитку дошкільної освіти на 2011- 2017 роки заклад оснащено комп'ютерною технікою та підключено до мережі Інтернет, створено веб-сторінку закладу.

У літній період 2013 року  взяли участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих майданчиків «У дитячому садочку - як у барвистому віночку!».

          Дошкільний начальний заклад тісно співпрацює з батьками вихованців. Систематично проводяться батьківські збори, лекції, бесіди, свята, розваги, консультації. Батьки та вихованці закладу є постійними учасниками різноманітних конкурсів та виставок, беруть активну участь в оформленні групових кімнат.

           Батьки мають можливість ознайомитися з результатами художньо-продуктивної діяльності дітей, щоденним меню, антропометричними даними, розкладом занять, рекомендаціями організації дозвілля дітей вдома, порадами медичної сестри. Заслуговує на увагу досвід роботи вихователів різновікової групи Буняк Н.О., Глибович В.П. щодо організації роботи батьківського клубу «Лелеченя». У березні проведено засідання батьківського клубу з теми: «Таланти моєї сім’ї».  У засіданні взяли участь методисти методичного кабінету відділу освіти виконкому Острозької міської ради вихователі дошкільного закладу, батьківська громадськість. 

            З метою підвищення та удосконалення умов для ігрової діяльності, прогулянок,  спостережень в природі, здійснення дослідницько – пошукової діяльності, екологічного та трудового виховання дітей дошкільного; створення бренду дошкільного навчального закладу з метою набуття ознак цілісного образу, який би склався у свідомості дітей, батьків та інших людей з 1.06.2013 року по 18 .10.2013 року проведено конкурс ігрових майданчиків. 18.10.2013 року підведено підсумок даного конкурсу. Кожна вікова група представила свій майданчик, презентувала оновлені атрибути. Усі майданчики вікових груп естетично оформлені, атрибути відповідають вимогам безпеки, цікаві для дітей. Журі оцінило майданчики у таких номінаціях: «Креативність», «Ініціативність», «Оригінальність», «Творчість», «Найкращий дизайн», «Національне виховання». 

           Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей.

           З метою дотримання належних умов та механізму організації раціонального харчування, у дошкільному закладі чітко дотримуються вимоги Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227.

              Аналіз виконання норм харчування за 2013 рік показав, що вцілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм. Слід зазначити, що  показник виконання норм харчування становив 78 %.

                Нарахування за харчування дітей проводиться відповідно до відвідування цими дітьми дошкільного навчального закладу  впродовж звітного місяця. За період з 01.01.2014 по 01.06.2014 на харчування дітей використано 106 000 грн. З них 50% - батьківська плата.

             У батьківських куточках вікових груп та біля харчоблоку наявне щоденне меню, інформація щодо організації раціонального харчування дітей дошкільного віку. Сестрою медичною старшою Новодворською Ю.Л. надаються консультації батькам.

            У закладі наявний медичний блок: ізолятор, кабінет медичної сестри старшої, фізіотерапевтичний кабінет.  Медичне обслуговування здійснюють сестра медична старша Новодворська Ю.Л. та медична сестра фізкабінету Кремінська Н.В.

          Медичні працівники закладу контролюють  дотримання санітарно-епідемічного режиму у приміщенні, проходження працівниками закладу медичних оглядів, проводять просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусного гепатиту, туберкульозу та кишкових інфекцій.

          Медичним персоналом спільно з педагогічними працівниками систематично проводиться робота щодо фізичного розвитку дітей.  У кожній віковій групі наявні листки здоров’я дітей.

           Слід відмітити, що 2013 – 2014 навчальний рік був щедрий на події: заклад прийняв активну участь в обласному семінарі-практикумі для методистів районних, міських методичних кабінетів (центрів), які координують питання дошкільної освіти з теми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, музичного та художньо-прикладного мистецтва».

            На базі закладу відбулося святкування 70-річчя дошкілля м. Острога. Також у 2014 році здійснено атестаційну експертизу Острозького ДНЗ ( ясла-садок) №1 «Ромашка».   

          Постійно ведеться робота щодо поповнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу.  Так у літній період 2013 року було здійснено прочистку вентиляційних ходів на що використано 1104 грн бюджетних коштів, вимірювання опору заземлення – 764 грн., паспортизацію закладу – 4278 грн. проведено повірку лічильників та манометрів теплової енергії – 4243 грн., на ремонт автомобіля використано 2500 грн.

         Впродовж  2013-2014 н.р.  робота колективу була спрямована на збагачення та модернізацію матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Спільна та чітка робота Ради закладу та батьківських комітетів дала можливість зробити косметичні ремонти у всіх вікових групах, коридорах, кабінетах, музично-спортивній залі, покращити матеріальну базу закладу.

          Закуплено методичну літературу, іграшки та дидактичний матеріал. Частково поновлено постіль, посуд, придбано нові меблі в групових кімнатах, на що складено відповідні акти на суму 31500 грн.

 

Проте, існує ряд проблем що потребують негайного вирішення:

 • облаштування під'їзного шляху;
 •  реконструкція огорожі;
 •  реконструкція даху та фасаду;
 • облаштування приміщення філії грозозахистом.

 

 

 

Переглядів: 907 | Додав: Enjoykoo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: