Головна » 2016 » Червень » 9 » Звіт завідувача
10:39
Звіт завідувача

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка» щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти

2016

Острозький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Ромашка» - заклад фізкультурно-оздоровчого напрямку, здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Кодексу “Про працю”

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

А  також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

          Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Мета закладу - формування всебічно-розвиненої, фізично досконалої людини, зміцнення її здоров'я уже з раннього віку, ефективне використання здоров'язберігаючих технологій в умовах дошкільної освіти, формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній його сферах.

Я, як завідувач, забезпечую:

реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
в межах своєї компетенції видаю накази, обов'язкові для виконання працівниками закладу;
приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу;
є розпорядником бюджетних коштів дошкільного закладу, заключаю договори.

Мережа груп дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка».

У закладі функціонує 8 вікових груп, з яких 1 група раннього віку, 5 - садових, 2 - різновікових.  6 вікових груп розміщені в основному корпусі закладу, який знаходиться за адресою вул. Героїв Майдану,14, 2 різновікові групи - у філії по вул. І.Вишенського, 42а. 8 група (різновікова) була відкрита у січні 2016 року. Введено додаткові штатні одиниці:

-         вихователь-методист – 0.5 ст.

-          вихователь – 1.8 ст.

-          музичний керівник – 0.25 ст.

-          помічник вихователя – 1 ст.

-          сестра медична старша – 0.5 ст.

-         машиніст по пранню білизни – 0.25 ст.

-         інструктор з фізичного виховання – 0.125 ст.

-         діловод – 0.5 ст.

Станом на 01.05.2016 року у закладі виховується 235 дітей.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 «Про організацію дітей дошкільного віку» педагогічними працівниками здійснюється облік дітей від народження до 5 років, які проживають на закріпленій за закладом території. З метою запровадження альтернативної форми дошкільної освіти, наданням батькам дітей, які не відвідують дошкільний заклад, кваліфікованих консультацій організована робота консультативного центру та соціально-педагогічного патронату. Це дало можливість 100% охопити дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

         Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 19 педагогів: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 3 музичних керівники, інструктор з фізичної культури, 12 вихователів. З них мають:

неповну вищу освіту - 5
повну вищу освіту - 14
вищу кваліфікаційну категорію - 5
першу кваліфікаційну категорію -1
другу кваліфікаційну категорію -3
педагогічні звання «вихователь-методист» - 1

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016 навчальному році спрямовувалася на підвищення професійного рівня педагогів.  

 У закладі створено оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. На виконання   Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  06.10.2010  N 930,  наказу Міністерства освіти і науки  N 1135 від 08.08.2013 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у закладі проводиться атестація педагогічних працівників. У 2015-2016 навчальному році проведено атестацію 6 педагогічних працівників:

присвоєно раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 12 т.р. кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (12 тарифний розряд): Іванцовій Галині Іванівні, вихователю; Рабчук Валентині Анатоліївні, вихователю; Черній Ларисі Євгенівні, вихователю-методисту.
присвоєно раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст» Бацмановськівй Г.М.,(9 т.р.) вихователю, Ваді Л.П., (7 т.р.)  музичному керівнику.
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 8 т.р. Середюк О.А., музичному керівнику.

 

            Курси підвищення кваліфікації педагогічні дошкільного навчального закладу проходять у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти. Наявний перспективний план проходження курсової підготовки педагогічних та медичних працівників.

            Курси підвищення кваліфікації у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли 6 педагогічних працівників. На даний час курси підвищення кваліфікації проходить сестра медична старша.

З боку адміністрації в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

            Впродовж року проводились різноманітні форми роботи згідно тем, націлених на реалізацію річних завдань та запитів вихователів, аналізувалась і обговорювалась література з обраної теми, намічалися напрямки роботи та її цілі. При організації методичної роботи приділялась увага різним сторонам розвитку дітей дошкільного віку та керівництва їхньою діяльністю з боку педагогів.

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам  Міністерства освіти і науки України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу. Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

Пріорітетні напрямки роботи у 2015-2016 н.р. – організаційно-педагогічний, розвивальний, освітньо-виховний були  спрямовані на реалізацію таких завдань:

 

Розпочати роботу над новою науково-методичною проблемною темою «Розвиток компетентнісно орієнтоваої освіти з дошкільного віку шляхом формування інноваційного освітнього середовища, життєвих компетенцій учасників педагогічного процесу»
Створення здоровязбережувального освітнього простору шляхом формування у дошкільнят екологічної компетентності, гуманної взаємодії з природним довкіллям.
Формування комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників шляхом виховання патріотичної свідомості  в умовах української державності
Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично налаштованої особистості засобами музейної педагогіки

    

            Виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:

-            підвищення рівня професійної майстерності педагогів;

-            діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

-            консультативна робота з батьками, педагогами.

-            створення умов для навчання та виховання дітей в дошкільному навчальному закладі;

Найбільш дієвими виявилися такі форми методичної роботи:

-              педагогічні ради;

-            методичне об'єднання;

-            семінари;

-             «круглі столи»;

-            тренінги;

-            педагогічні години;

-            консультації;

-            колективні перегляди.

-             

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Одним із основних напрямків освітнього процесу в нашому закладі є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на формування здоров'язберігаючої компетенції, підвищення опорності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі.

Для реалізації плану фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі створено певні умови. Наявні:

•           музично - спортивна зала для проведення фізкультурних занять, розваг, свят;

•           спортивний майданчик;

•           медичний кабінет, устаткований фізіоапаратурою;

•           розроблено маршрут екологічної стежини з куточками лісу, саду, лікарських рослин, водойми, городу;

•           спортивні осередки у групових блоках.

 У результаті спільної діяльності працівників дошкільного навчального закладу, медичного персоналу, батьків напрацьовано досвід по оздоровленню дітей, їх фізичного вдосконалення в процесі активної рухової діяльності.

Велика увага у дошкільному навчальному закладі приділяєтья повноцінному фізичному розвитку  дітей. У закладі  працює фізінструктор Щав’юк О.В., використовуються різноманітні форми роботи з дітьми:

ранкова та гігієнічна гімнастика;
заняття з фізкультури;
фізкультхвилинки;
фізкультурні розваги (щомісяця);
фізкультурні свята (1 раз в квартал);
спортивні ігри та змагання;
загартовуючі процедури, тощо.

Активно впроваджуються у роботу дошкільного закладу здоров’язбережувальні технологій на заняттях з фізичної культури . Розпочато роботу гуртка степ-аеробіки (керівник Малеванчук О.Ю.), виготовлено відповідні атрибути.

Впродовж року велика увага приділялася питанням безпеки життєдіяльності дітей.  З метою попередження надзвичайних ситуацій, загострення уваги на необхідності дотримання основ безпеки життєдіяльності з  16.11.2015 по 20.11.2015  та з 18.04.2016 по 22.04.2016  пройшли Тижні безпеки дитини.

Робота з безпеки життєдіяльності планувалася за такими розділами:

пожежна безпека;
дитина на вулицях міста;
дитина та природа;
особиста безпека дитини;
небезпечні предмети в руках дитини;
здоров’я дитини, емоції та конфлікти;
цивільна оборона та надзвичайні ситуації.

Результатом засвоєного дітьми матеріалу стали чіткі знання та навички з різних видів безпеки життєдіяльності. Аналіз показав, що у 90 % дітей старшого дошкільного віку є навички користування побутовими електроприладами. Усі діти старшого та середнього дошкільного віку знають номери  телефонів екстрених служб, уміють користуватися ними у випадку необхідності. Мають чіткі навички безпечної поведінки в природному середовищі, дотримуються правил користування гострими, ріжучими та гарячими предметами, уміють елементарно піклуватися про власне здоров’я, знаходити вихід з конфліктних ситуацій, чітко знають своє прізвище та домашню адресу. 21.04.2016 проведено спільне навчання з пожежно-рятувальною частиною МНС.

 

У 2015-2016 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховного процесу і працівниками  на робочому місці не відбувалося.

 

Дошкільний заклад взяв участь у конкурсі «Дизайн святкової зали» (журнал «Дошкільне виховання»).

 

У закладі створено банк даних обдарованих дітей. Складено план роботи з обдарованими дітьми. Це діти з різних вікових груп та різними здібностями. Нахили виявлення обдарованості дітей в закладі проводяться за допомогою психодіагностичного обстеження.  Для поглибленої роботи з розвитку дітей і розкриття їхніх спеціальних і загальних здібностей педагогами нашого закладу організовано роботу гуртків, за допомогою яких, діти отримують можливість більш ефективніше розкривати свій творчий потенціал.  

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працювали над виявленням творчого потенціалу ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей.

З цією метою плідно працювали гуртки за інтересами:

«Паперові фантазії»   Рабчук В.А.

«Джерельце» екологічного спрямування    Червякова Н.Д

«Зернятко добра» духовно-морального спрямування    Бацмановська Г. М.

«З бабусиної скрині» народознавчий     Фридрих І.С.

«Сходинками казкової мозаїки»     драматичний Марченко С.В.

«Від руху до здоров’я»      Демчук І.П., Малеванчук О.Ю

 «Тупотушки»      Середюк О.А.

          Вихованці закладу брали участь у міських та районних заходах (районне «Свято матері»,  випусний шкіл, флеш-моб до дня народження Т.Г.Шевченка)

 

Дошкільний начальний заклад тісно співпрацює з батьками вихованців. Систематично проводяться батьківські збори, лекції, бесіди, свята, розваги, консультації. Батьки та вихованці закладу є постійними учасниками різноманітних конкурсів та виставок, беруть активну участь в оформленні групових кімнат.

Батьки мають можливість ознайомитися з результатами художньо-продуктивної діяльності дітей, щоденним меню, антропометричними даними, розкладом занять, рекомендаціями організації дозвілля дітей вдома, порадами медичної сестри.

Батьки дітей усіх вікових груп беруть активну участь у підготовці та проведенні свят, у виготовленні атрибутів, костюмів, що є свідченням згуртованості батьківського колективу.

Більшість батьків відзначає, що діти із задоволенням відвідують дошкільний заклад, повертаються додому у гарному настрої, умови, створені для розвитку, навчання та виховання дітей, оцінюються позитивно. Висунуті батьками пропозиції щодо удосконалення діяльності дошкільного закладу розглядаються і обговорюються в педагогічному колективі та враховуються у подальшій роботі.

Інформацію щодо діяльності дошкільного закладу та відповідні консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку батьки мають можливість отримати відвідуючи сайт дошкільного навчального закладу (http://romashkasad.at.ua/). (Інформація постійно оновлюється, є актуальною).

        Впродовж 2015-2016 навчального року методичний кабінет поповнювався навчально-дидактичними посібниками, періодичними виданнями, методичною та енциклопедичною літературою, матеріалами на допомогу педагогам щодо реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, чинних програм.

 

            Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється  на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.35) «Про охорону дитинства» (ст.5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»,  від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». 

 

З метою організації повноцінного, якісного харчування вихованців навчального закладу у 2016 році, було проведено аналіз харчування дітей за 2015 рік.   Аналіз  показав, що  сестрою медичною старшою Новодворською Ю.Л. та завгоспом Орлюк Н.М.  постійно контролюється якість продуктів від постачальників,  про що свідчить вся наявна документація.

             З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснюється суворий контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів й технології приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб  їжі, виставляються добові проби. Сестрою медичною старшою  Новодворською Ю.Л. ведеться документація стосовно харчування дітей згідно номенклатури справ. Для правильної організації раціонального харчування дітей, на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складається щоденне меню.

Впродовж року, на виконання Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, з метою забезпечення якісного харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, охорони їхнього життя і здоров’я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини працювали комісії з  бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини (наказ № 3 від 05.01.2016 ) та комісія по перевірці                                                                     якості готової продукції (наказ №4 від 05.01.2016).  Наявні акти перевірок. Порушень не виявлено.             

             Згідно штатного розпису у закладі працює 3 кухарі. Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація ( накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухаря.

       Сестрою медичною старшою Новодворською Ю.Л. здійснюється контроль за закладкою продуктів, виконання натуральних норм, видача страв по групах. Результати контролю заносяться у Журнал обліку виконання норм.

      Продукти харчування у дошкільному закладі зберігаються у коморі, на харчоблоці, овочесховищі відповідно до умов їх  зберігання  при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства. Терміни реалізації продуктів виконуються чітко. Продукти, що швидко псуються, використовуються тільки у терміни, зазначені у накладній відомості.

       Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу  дотримується. Постійно дотримується  питний режим. Щоденно проводиться С-вітамінізація готових страв. Ведеться журнас С-вітамінізації готових страв.

        Щодекади  проводиться аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

 

          На виконання рішення Острозької міської ради від 12.01.2016 №71 «Про організацію харчування дітей пільгової категорії, встановлення вартості одноразового безоплатного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, плати за відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів», наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 15.01.2016 №6 н/в «Про організацію харчування пільгової категорії дітей, встановлення  вартості одноразового безоплатного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах,  плати за відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів»  встановлено плату батькам за одне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу в розмірі 70% від вартості харчування на один день. За основу розрахунку береться попередній квартал року. Нарахування за харчування дітей проводиться відповідно до відвідування цими дітьми дошкільного навчального закладу  впродовж звітного місяця.

 В дошкільному закладі наявна пільгова категорія дітей дошкільного віку, батьки яких звільнені від плати за харчування. У 2015-2016 навчальному році батьки 12 дітей були звільнені на 50% від плати за харчування  як багатодітні сім’ї.  Звільнені 100% від плати за харчування батьки 29 дітей ( 12- учасники АТО, 17- малозабезпечені). При проведенні контролю за відвідуваністю дітей пільгової категорії та нарахування за харчування цих дітей порушень не виявлено.

 Відповідно кошторису у 2016 році заплановано на харчування 307 тисяч гривень ( 181000- бюджетні кошти, 126000- батьківська плата ). З 01.01.2016 по 30.04.2016 на харчування використано 132016,44 грн.

У батьківських куточках вікових груп та біля харчоблоку наявне щоденне меню, інформація щодо організації раціонального харчування дітей дошкільного віку. Сестрами медичними старшими Новодворською Ю.Л., Кремінською Н.В. надаються консультації батькам.

Медичне обслуговування дітей здійснюється  відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 826, Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу та Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року № 432/496.  

          У закладі наявний медичний блок: ізолятор, кабінет медичної сестри старшої, фізіотерапевтичний кабінет.

Медичні працівники закладу контролюють  дотримання санітарно-епідемічного режиму у приміщенні, проходження працівниками закладу медичних оглядів, проводять просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусного гепатиту, туберкульозу та кишкових інфекцій.

Медичним персоналом спільно з педагогічними працівниками систематично проводиться робота щодо покращення  фізичного розвитку дітей.  У кожній віковій групі наявні листки здоров’я дітей.

  Впродовж  2015-2016 навчального  року проводилась фізкультурно – оздоровча робота щодо зміцнення та збереження здоров’я дітей.  Щомісяця в закладі проходили Дні здоров’я, щоквартально – Тиждень здоров’я, що сприяло формуванню у дітей сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя. Під час занять та у повсякденному житті вихователі формували у дітей зародки валеологічної свідомості, бережливе ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших людей як найвищої цінності. Щоденно дотримувався санітарно – гігієнічний  режим, графік кварцування приміщень, проводилася С – вітамінізація третьої страви. Медичними працівниками та вихователями проводилась робота щодо раннього виявлення захворювань у дітей. Проводилися процедури у фізіотерапевтичному кабінеті. Крім того,  було проведено такі заходи щодо профілактики захворювань:

забезпечення температурного режиму;
систематичне вологе прибирання та провітрювання приміщень;
ретельна обробка посуду на харчоблоці та вікових групах;
створення сприятливих умов для правильного фізичного розвитку дітей, підвищення загального опору, стійкості дитячого організму до інфекцій ( ранкова зустріч дітей на свіжому повітрі, щоденні заняття фізичною культурою, спортивними вправами, рухливими іграми, проведення за гартувальних заходів);
просвітницька робота з батьками.

 

Постійно ведеться робота щодо поповнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу.  Так у 2015 – 2016 навчальному році  році було придбано за бюджетні кошти: холодильник (9890 грн.), 3 плити електричні з жарочною шафою (26122,50 грн.), мийку на харчоблок (6000 грн.), виділено кошти на придбання комп’ютерної техніки (13843 грн.), для забезпечення функціонування восьмої вікової групи придбано посуд, постіль на суму 8000 грн.,  здійснено повірку лічильників теплової енергії, манометрів (4497 грн.)

          Роботу адміністрації та педагогічного колективу направлено на реалізацію основних завдань щодо створення належних умов для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

           Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працюють над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, як необхідної умови для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Спільна та чітка робота Ради закладу та батьківських комітетів дала можливість у літній період 2015 року зробити косметичні ремонти у всіх вікових групах, коридорах, кабінетах, музично-спортивній залі, покращити матеріальну базу закладу. У 2016 році виділено 5010 грн. бюджетних коштів на придбання фарби.

            Закуплено методичну літературу, іграшки та дидактичний матеріал. Частково поновлено постіль, посуд, придбано нові меблі (12408 грн.), праску, баян, ялинку (2000 грн.). Закуплено дитячі футболки для спортивно-масових заходів (1800 грн.), степ – платформи для гурткової роботи з фізичного виховання (500 грн.). Поповнено аптечку невідкладної медичної допомоги, закуплено деззасіб ( 350 грн. ).

Проте, існує ряд проблем що потребують негайного вирішення:

·    облаштування території закладу;

·     реконструкція огорожі;

·     облаштування приміщення філії грозозахистом;

·     заміна  меблів;

     заміна підлоги.

Я, як завідувач дошкільного навчального закладу №1 «Ромашка», при підтримці колективу роблю все можливе для того, щоб малюкам було у нашому садочку комфортно та цікаво.

 

 

 

 

Переглядів: 285 | Додав: Enjoykoo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: