Головна » 2017 » Червень » 16 » Звіт завідувача
14:26
Звіт завідувача

Звіт

завідувача Острозького дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 "Ромашка" щодо реалізації повноважень в галузі дошкільної освіти

 

Острозький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Ромашка» - заклад фізкультурно-оздоровчого напрямку, здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про освіту»

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про відпустки»

-Положення про дошкільний навчальний заклад

- Кодексу «Про працю»

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» а також, відповідно власного Статуту, річного плану роботи дошкільного закладу, та інших нормативних документів.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Основною метою діяльності дошкільного закладу є формування всебічно-розвиненої, фізично досконалої людини, зміцнення її здоров'я уже з раннього віку, ефективне використання здоров'язберігаючих технологій в умовах дошкільної освіти, формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я, компетентності у фізичній, психічній і соціальній сферах.

У закладі функціонує 8 вікових груп, з яких 1 група раннього віку, 5 - садових, 2 - різновікових. 6 вікових груп розміщені в основному корпусі закладу, який знаходиться за адресою вул. Героїв Майдану,14. 2 різновікові групи - у філії по вул. І.Вишенського, 42а.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію дітей дошкільного віку» педагогічними працівниками здійснюється облік дітей від народження до 5 років, які проживають на закріпленій за закладом території. З метою запровадження альтернативної форми дошкільної освіти, наданням батькам дітей, які не відвідують дошкільний заклад, кваліфікованих консультацій організована робота консультативного центру та соціально-педагогічного патронату. Це дало можливість 100% охопити дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 21 педагог: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 3 музичних керівники, інструктор з фізичної культури, 12 вихователів. У вересні 2016 року рішенням сесії Острозької міської ради у дошкільному закладі введено посаду вчителя-логопеда.

З них мають:

неповну вищу освіту – 3;

повну вищу освіту -15;

бакалавр - 3

вищу кваліфікаційну категорію - 5;

першу кваліфікаційну категорію -2;

другу кваліфікаційну категорію -5;

педагогічні звання «вихователь-методист» -1.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році спрямовувалася на підвищення професійного рівня педагогів.

У закладі створено оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. На виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 N 930, наказу Міністерства освіти і науки N 1135 від 08.08.2013 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у закладі проводиться атестація педагогічних працівників. У 2016-2017 навчальному році проведено атестацію 4 педагогічних працівників:

присвоєно раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 12 т.р. Клімчук Л.М., вихователю.

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» 11 т.р., Шинкарук І.В., вихователю.

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 10 т.р. Андрощук І.М., практичному психологу; Вангрет Н.О., вихователю.

Курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники дошкільного навчального закладу проходили у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відповідно до перспективного плану проходження курсової підготовки педагогічних працівників.

Впродовж навчального року курси підвищення кваліфікації у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли 5 педагогічних працівників.

З боку адміністрації в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.

Впродовж року проводились різноманітні форми роботи згідно тем, націлених на реалізацію річних завдань та запитів вихователів, аналізувалась і обговорювалась література з обраної теми, намічалися напрямки роботи та її цілі. При організації методичної роботи приділялась увага різним сторонам розвитку дітей дошкільного віку та керівництва їхньою діяльністю з боку педагогів.

Методична робота в дошкільному закладі відповідала структурі методичної роботи і вимогам Міністерства освіти і науки України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, здійснювалася відповідно до річного плану роботи закладу. Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

Пріорітетні напрямки роботи у 2016-2017 н.р. – організаційно-педагогічний, розвивальний, освітньо-виховний спрямовувалися на реалізацію таких завдань:

Продовжити роботу над науково-методичною проблемною темою «Розвиток компетентністно-орієнтованої освіти з дошкільного віку шляхом формування інноваційного освітнього середовища життєвої компетентності гуманної взаємодії з природним довкіллям»

Продовжити роботу над темою «Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично налаштованої особистості засобами музейної педагогіки»

Формування у вихованців навичок спілкуваня і ефективної взаємодії з іншими дітьми дорослими людьми шляхом прилучення їх до національних цінностей українського народу

Економічне виховання дітей дошкільного віку шляхом прилучення їх до трудової діяльності

5. Збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки шляхом розроблення та впровадження в умовах ДНЗ здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних технологій

6. Покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

Виконання пріоритетних завдань вирішувалися через різні форми роботи за напрямками:

підвищення рівня професійної майстерності педагогів;

діагностика знань, умінь, навичок, рівня розвитку та виховання дитини;

консультативна робота з батьками, педагогами.

створення умов для навчання та виховання дітей в дошкільному навчальному закладі.

Найбільш дієвими виявилися такі форми методичної роботи:

педагогічні ради;

методичне об'єднання;

семінари;

«круглі столи»;

тренінги;

педагогічні години;

консультації;

колективні перегляди.

Колегіальним органом є педагогічна рада, яка проводиться з періодичністю 4 рази на рік згідно плану роботи закладу.

Зокрема, на педагогічних радах у 2016-2017 навчальному році розглядалися питання:

«Завдання освітньо-виховної роботи на 2016-2017 навчальний рік»;

«Створення умов для економічного виховання дітей старшого дошкільного віку»;

«Художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку як засіб виховання творчої особистості»

«Підсумки роботи дошкільного навчального закладу у 2016-2017 навчальному році».

Рішення педагогічних рад затверджені наказами, розроблені заходи щодо реалізації даних питань.

З метою професійного зростання педагога, згідно плану навчально-виховної роботи закладу щомісяця проводилися консультації для педагогів: «Правила ефективної взаємодії батьків та вихователів. Робота з родиною», «Формування економічної досвідченості», «Що має знати вихователь про мовлення дітей», «Середовищний підхід до організації освітнього процесу», «Розвиток творчих здібностей дитини засобами конструювання», «Виховання почуття любові до України, її символів, рідного слова, оберегів», «Виховуємо творчу особистість»; педагогічні години, на яких розглядалися питання освітньо-виховного процесу.

З метою надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий педагог, з метою підтримки і самореалізації його у творчій діяльності; ознайомлення його з сучасними методиками і технологіями навчання та виховання, особливостями роботи з документацією у закладі функціонувала Школа молодого педагога, розроблено план роботи реалізовано усі пункти плану. Для роботи з молодими спеціалістами закріплені наставники, творчі педагоги з багаторічним стажем. Педагоги – початківці працювали над підвищенням професійного рівня шляхом співпраці з наставниками та самоосвіти.

У закладі створено банк даних інноваційних технологій, що дає змогу педагогічним працівникам ознайомитися з освітніми інноваціями, розробленими та рекомендованими до використання в Україні. Однією з інноваційних діяльностей закладу є впровадження музейної педагогіки. Музейна педагогіка в нашому дошкільному закладі – це синергія творчої діяльності усіх педагогічних працівників. Цей напрям освітньо-виховної роботи успішно стартував в 2010 році й постійно розвивається.
Міні-музеї у дитячому садку – це особливий розвивальний простір, створений з метою долучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного й національного світогляду. Міні-музеї – це куточки, що оформлені відповідно до певної теми і містять, окрім „музейних експонатів”, дитячі роботи, створені малюками. У закладі створені куточки «Міні-музей»:

«Острог – моє місто»;

«Історія та сьогодення»;

«Вишиванка»;

«Без верби і калини, нема України»;

«У гончарному крузі»;

«Руками творимо дива»;

«Обереги України»

У 2016-2017 навчальному році створено міні-музей «Солом’яне диво» у ІІ молодшій групі №1.

музейній педагогіці впродовж навчального року у дошкільнят виховували любов до своєї Батьківщини, рідного краю, дому, сім’ї, дитячого садка, повагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, працьовитість, високу художньо-естетичну культуру, патріотичну самосвідомість та громадянську відповідальність, екологічну культуру; формували в кожного вихованця здатність до творчості; розвиваємо уяву дітей, їхню фантазію, навички продуктивної діяльності (малювання, ліплення, аплікації) та самостійності.

Проведений моніторинг засвоєння дітьми окремих розділів програми, показав, що використання інноваційних технологій та методик педагогами закладу позитивно впливають на інтелектуальний, фізичний, емоційний розвиток дошкільника. Діти стали більш активними, уміють висловлювати свою думку, прислухатися до думки товариша.

Невід'ємною складовою методичної роботи в дошкільному навчальному закладі була взаємодія зі школою. З метою формування мотиваційної готовності дитини до навчання в школі з дітьми проводилися:

читання літературних творів про школу;

бесіди про школу;

екскурсії на територію школи;

знайомство дітей з правилами поведінки учнів, тощо.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базуєвався на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових.

Одним із основних напрямків освітнього процесу в нашому закладі було фізичне виховання дітей, яке спрямоване на формування здоров'язберігаючої компетенції, підвищення опорності захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасного формування у дітей важливих рухових умінь та навичок, розвитку фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості і фізичної культури взагалі.

Для реалізації плану фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі створено певні умови. Наявні:

музично - спортивна зала для проведення фізкультурних занять, розваг, свят;

спортивний майданчик;

медичний кабінет, устаткований фізіоапаратурою;

розроблено маршрут екологічної стежини з куточками лісу, саду, лікарських рослин, водойми, городу;

спортивні осередки у групових блоках.

У результаті спільної діяльності працівників дошкільного навчального закладу, медичного персоналу, батьків напрацьовано досвід по оздоровленню дітей, їх фізичного вдосконалення в процесі активної рухової діяльності.

Велика увага у дошкільному навчальному закладі приділялася повноцінному фізичному розвитку дітей. Фізінструктором Щав’юк О.В., використоввалися різноманітні форми роботи з дітьми:

ранкова та гігієнічна гімнастика;

заняття з фізкультури;

фізкультхвилинки;

фізкультурні розваги (щомісяця);

фізкультурні свята (1 раз в квартал);

спортивні ігри та змагання;

загартовуючі процедури, тощо.

Активно впроваджувалися у роботу дошкільного закладу здоров’язбережувальні технологій на заняттях з фізичної культури . Впродовж року функціонував гурток степ-аеробіки (керівник Щав’юк О.В.), виготовлено відповідні атрибути.

Впродовж року велика увага приділялася питанням безпеки життєдіяльності дітей. З метою виховання у дітей безпечної поведінки, загострення уваги на необхідності дотримання основ безпеки життєдіяльності з 14.11.2016 по18.11.2016 та з 24.04.2017 по 28.04.2017 пройшли Тижні безпеки дитини.

Робота з безпеки життєдіяльності планувалася за такими розділами:

пожежна безпека;

дитина на вулицях міста;

дитина та природа;

особиста безпека дитини;

небезпечні предмети в руках дитини;

здоров’я дитини, емоції та конфлікти;

цивільний захист та надзвичайні ситуації.

Результатом засвоєного дітьми матеріалу стали чіткі знання та навички з різних видів безпеки життєдіяльності. Діти усіх вікових груп отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації. Збагатили знання про правила дорожнього руху та дорожні знаки, правила поведінки в природі, під час пожежі, з електроприладами, гострими та ріжучими предметами, ліками, з незнайомцями та незнайомими тваринами тощо. У дітей середнього та старшого дошкільного віку є навички користування побутовими електроприладами (телевізорами, комп'ютерами, магнітофонами, прасками, чайниками, газовими плитами тощо). Всі діти знають номери телефонів пожежної частини (101), міліції (102), швидкої допомоги (103), газової служби (104); діти старшого дошкільного віку вміють користуватися ними у випадку необхідності. Свої дії діти закріплюють в дидактичних, театралізованих та сюжетно-рольових іграх. Всі небезпечні для життя і здоров'я ситуації супроводжуються показом, демонстрацією та поясненням вихователів про небезпеку та наслідки зневажливого ставлення до правил безпеки у побуті, на вулиці, в транспорті, в природі та ін.

Дошкільний заклад взяв участь у конкурсі «Дизайн святкової зали» (журнал «Дошкільне виховання»).

Участь у заходах Олімпійського тижня, присвяченого Дню фізичної культури та спорту. 9 вересня 2016 року на стадіоні Національного університету «Острозька академія» проведено Малі Олімпійські ігри серед вихованців дошкільних навчальних закладів міста старшого дошкільного віку.

- фестивалі духовного мистецтва до Різдва Христового та св. Миколая (Національний університет «Острозька академія» 2016)

- районне свято врожаю, 2015, 2016

участь у конкурсі «Дошкільний навчальний заклад майбутнього»

Розроблено проект на спортивний майданчик «Маленькі чемпіони» (Волинські ресурси)

Інформації про участь вихованців та проведені заходи постійно висвітлюються на сайтах: портал «Освіта Рівненщини», відділу освіти виконкому Острозької міської ради, навчального закладу та у громадсько-політичній газеті «Замкова гора».

закладі створено банк даних обдарованих дітей. Реалізовані заходи плану роботи з обдарованими дітьми. Нахили виявлення обдарованості дітей в закладі проводилисяя за допомогою психодіагностичного обстеження. Для поглибленої роботи з розвитку дітей і розкриття їхніх спеціальних і загальних здібностей педагогами нашого закладу організовано роботу гуртків, за допомогою яких, діти отримували можливість більш ефективніше розкривати свій творчий потенціал.

З цією метою плідно працювали гуртки за інтересами:

«Паперові фантазії» Рабчук В.А.

«Джерельце» екологічного спрямування Червякова Н.Д

«Зернятко добра» духовно-морального спрямування Бацмановська Г. М.

«З бабусиної скрині» народознавчий Фридрих І.С.

Степ-аеробіка - Щав’юк О.В.

«Від руху до здоров’я» Демчук І.П., Малеванчук О.Ю

«Тупотушки» Середюк О.А.

З 2015 року педагоги закладу підтримують тісний зв'язок з педагогами предшколи №2 польського міста Берунь. Вихователі періодично діляться досвідом роботи з закордонними колегами, інформацією щодо подій у закладі та у рідному місті.

Дошкільний начальний заклад тісно співпрацював з батьками вихованців. Відповідно до плану проводилися батьківські збори, лекції, бесіди, свята, розваги, консультації. Батьки та вихованці закладу були постійними учасниками різноманітних конкурсів та виставок, брали активну участь в оформленні групових кімнат.

Батьки мали можливість ознайомитися з результатами художньо-продуктивної діяльності дітей, щоденним меню, антропометричними даними, розкладом занять, рекомендаціями організації дозвілля дітей вдома, порадами медичної сестри.

Батьки дітей усіх вікових груп брали активну участь у підготовці та проведенні свят, у виготовленні атрибутів, костюмів, що є свідченням згуртованості батьківського колективу.

Більшість батьків відзначли, що діти із задоволенням відвідували дошкільний заклад, повертаюлися додому у гарному настрої, умови, створені для розвитку, навчання та виховання дітей, оцінювалися позитивно. Висунуті батьками пропозиції щодо удосконалення діяльності дошкільного закладу розглядлися і обговорювалися в педагогічному колективі та враховані у подальшій роботі.

Інформацію щодо діяльності дошкільного закладу та відповідні консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку висвітлено на сайт дошкільного навчального закладу (http://romashkasad.at.ua/). (Інформація постійно оновлюється, є актуальною).

Впродовж 2016-2017 навчального року методичний кабінет поповнювався навчально-дидактичними посібниками, періодичними виданнями, методичною та енциклопедичною літературою, матеріалами на допомогу педагогам щодо реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, чинних програм.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалася на підставі Закону України «Про дошкільну освіту» (ст.35), Про охорону дитинства» (ст.5), Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

метою організації повноцінного, якісного харчування вихованців навчального закладу у 2017 році, проведено аналіз харчування дітей. Аналіз показав, що сестрою медичною старшою Новодворською Ю.Л. та завгоспом Орлюк Н.М. постійно контролювалась якість продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів й технології приготування їжі. Регулярно проводиляся зняття проб їжі, виставлялися добові проби. Сестрою медичною старшою Новодворською Ю.Л. велася документація стосовно харчування дітей згідно номенклатури справ. Для правильної організації раціонального харчування дітей, на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалося щоденне меню.

року, на виконання Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, з метою забезпечення якісного харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, охорони їхнього життя і здоров’я, недопущення приймання недоброякісних продуктів харчування та продовольчої сировини працювали комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини (наказ № 3 від 03.01.2017) та комісія по перевірці якості готової продукції (наказ №4 від 03.01.2017). Наявні акти перевірок. Порушень не виявлено.

Згідно штатного розпису у закладі працювало 3 кухарі. Працівники харчоблоку знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухаря.

Сестрою медичною старшою Новодворською Ю.Л. здійснювався контроль за закладкою продуктів, виконання натуральних норм, видача страв по групах. Результати контролю заносилися у Журнал обліку виконання норм.

Продукти харчування у дошкільному закладі зберіглися у коморі, на харчоблоці, овочесховищі відповідно до умов їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства. Терміни реалізації продуктів виконуються чітко. Продукти, що швидко псуються, використовувалися тільки у терміни, зазначені у накладній відомості.

Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримувався. Постійно дотримувався питний режим. Щоденно проводилася С-вітамінізація готових страв. Ведеться журнас С-вітамінізації готових страв.

Щодекади проводився аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування.

У відповідності до рішення Острозької міської ради №830 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 26.06.2015 №787 «Про міську Програму соціального захисту учасників антитерористичної операції», рішення Острозької міської ради від 27.01.2017 №325 «Про організацію харчування дітей пільгової категорії, встановлення вартості одноразового безоплатного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, плати за відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів», наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 30.01.2017 № 20- н/в «Про організацію харчування дітей пільгової категорії, встановлення вартості одноразового безоплатного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, плати за відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів» з 01.02.2017 встановлено:

- вартість харчування у дошкільному навчальному закладі в розмірі 14 грн. на день для дітей, що відвідують групи раннього віку та 18 грн. на день для дітей, що відвідують групи дошкільного віку;

- плату батькам за одне відвідування дитиною дошкільного навчального закладу в розмірі 65% від вартості харчування на один день.

Організоване безоплатне харчування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям", дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції.

Встановлено пільгове харчування для дітей із багатодітних сімей (50% - за кошти міського бюджету, 50% - за кошти батьків).

У 2016-2017 навчальному році батьки 12 дітей були звільнені на 50% від плати за харчування як багатодітні сім’ї. Звільнені 100% від плати за харчування батьки 21 дитини (13- учасники АТО, 18- малозабезпечені). При проведенні контролю за відвідуваністю дітей пільгової категорії та нарахування за харчування цих дітей порушень не виявлено. З 01.09.2016 по 01.05.2017 року на харчування дітей витрачено 356155грн.53коп.

У батьківських куточках вікових груп та біля харчоблоку наявне щоденне меню, інформація щодо організації раціонального харчування дітей дошкільного віку. Сестрами медичними старшими Новодворською Ю.Л., Кремінською Н.В. надаються консультації батькам.

Медичне обслуговування дітей здійснювалося відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 826, Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу та Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року № 432/496.

У закладі наявний медичний блок: ізолятор, кабінет медичної сестри старшої, фізіотерапевтичний кабінет.

Медичні працівники закладу контролювали дотримання санітарно-епідемічного режиму у приміщенні, проходження працівниками закладу медичних оглядів, проводили просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань профілактики інфекційних захворювань, вірусного гепатиту, туберкульозу та кишкових інфекцій.

Медичним персоналом спільно з педагогічними працівниками систематично проводилася робота щодо покращення фізичного розвитку дітей. У кожній віковій групі наявні листки здоров’я дітей.

Впродовж 2016-2017 навчального року проводилась фізкультурно – оздоровча робота щодо зміцнення та збереження здоров’я дітей. Щомісяця в закладі проходили Дні здоров’я, щоквартально – Тиждень здоров’я, що сприяло формуванню у дітей сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя. Під час занять та у повсякденному житті вихователі формували у дітей зародки валеологічної свідомості, бережливе ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших людей як найвищої цінності. Щоденно дотримувався санітарно – гігієнічний режим, графік кварцування приміщень, проводилася С – вітамінізація третьої страви. Медичними працівниками та вихователями проводилась робота щодо раннього виявлення захворювань у дітей. Проводилися процедури у фізіотерапевтичному кабінеті. Крім того, було проведено такі заходи щодо профілактики захворювань:

забезпечення температурного режиму;

систематичне вологе прибирання та провітрювання приміщень;

ретельна обробка посуду на харчоблоці та вікових групах;

створення сприятливих умов для правильного фізичного розвитку дітей, підвищення загального опору, стійкості дитячого організму до інфекцій ( ранкова зустріч дітей на свіжому повітрі, щоденні заняття фізичною культурою, спортивними вправами, рухливими іграми, проведення за гартувальних заходів);

просвітницька робота з батьками.

Постійно велася робота щодо поповнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу. Так у 2016–2017навчальному році придбано за бюджетні кошти:

меблі – 55605 грн.

матраци (60) – 6960 грн.

подушки (180) – 11277 грн.

одіяла (90) – 3721грн.50грн.

ковдри (83) – 18011грн.

вогнегасники (5) – 1750 грн.

перезаряджено вогнегасники (6) – 1080 грн.

насос – 2250 грн.

холодильник – 9890 грн.

мийку – 6000 грн.

комп’ютерну техніку – 17109 грн.

У літній період 2016 року витрачено 5010 грн. на придбання фарби, 26275 грн. на матеріали для ремонту підлоги.

Роботу адміністрації та педагогічного колективу направлено на реалізацію основних завдань щодо створення належних умов для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працюють над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, як необхідної умови для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Спільна та чітка робота Ради закладу та батьківських комітетів дала можливість у літній період 2016 року зробити косметичні ремонти у всіх вікових групах, коридорах, кабінетах, музично-спортивній залі, покращити матеріальну базу закладу. Так за сприяння батьківських комітетів придбано:

постільну білизну – 13468 грн.

посуд – 2074 грн.

покривала – 2000 грн

меблі – 2900 грн.

килим – 1320 грн.

мийні засоби – 5681 грн.

На забезпечення навчально-виховного процесу (іграшки, посібники, дидактичний матеріал, преса, прикраси та спортивні атрибути у музично-спортивну залу… ) витрачено 17825гр.

У літній період 2016 року ПАТ « Славутський комбінат «Будфарфор» надав благодійну допомогу закладу у вигляді умивальників ( 6 шт.).

Проте, існує ряд проблем що потребують негайного вирішення:

облаштування території закладу;

реконструкція огорожі;

облаштування приміщення філії грозозахистом;

Переглядів: 90 | Додав: Enjoykoo | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: